หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000738 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 6 18 7
2 000736 โรงเรียนคงทองวิทยา 10 28 17
3 000726 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 4 17 9
4 000694 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 25 93 33
5 000742 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ 4 22 7
6 000727 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 26 83 40
7 000740 โรงเรียนราชินีบูรณะ 32 184 45
8 000887 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 7 12 9
9 000888 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 6 12 7
10 000739 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 6 16 9
11 000737 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 3 23 8
12 000728 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 29 55 42
13 000780 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 4 19 6
รวม 162 582 239
821

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]