หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000031 1.100 แอโรบิก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
2 000033 2.100 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 000034 2.200 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
4 000035 3.100 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 000036 3.200 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจุมพล บุตรพิมพ์
2 นางกมลลักษณ์ สาเหล้
3 นางนิธัญญา บุญญภพ
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรินทร์ วิบูลย์ธนทรัพย์
5 นางจีระนันท์ ช่วยด้วง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]