หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000009 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 95 244 138
2 000005 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 65 119 77
3 000012 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 19 44 21
4 000013 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 81 234 108
5 000010 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 98 235 160
6 000008 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 41 100 41
7 000006 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 47 96 69
8 000001 โรงเรียนปทุมวิไล 101 289 126
9 000004 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 51 107 71
10 000002 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 132 318 195
11 000007 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 18 43 28
12 000003 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 95 233 121
13 000011 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 69 210 119
14 000016 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 6 11 6
15 000014 โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 46 106 60
16 000015 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 14 0 0
รวม 978 2389 1340
3729

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]