หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 132 92 70.77% 13 10% 20 15.38% 5 3.85% 130
2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 95 56 60.22% 16 17.2% 12 12.9% 9 9.68% 93
3 โรงเรียนปทุมวิไล 101 44 50% 12 13.64% 19 21.59% 13 14.77% 88
4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 98 37 41.11% 18 20% 18 20% 17 18.89% 90
5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 95 29 34.94% 18 21.69% 16 19.28% 20 24.1% 83
6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 81 24 35.82% 18 26.87% 14 20.9% 11 16.42% 67
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 65 23 37.7% 16 26.23% 17 27.87% 5 8.2% 61
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 69 20 35.09% 12 21.05% 12 21.05% 13 22.81% 57
9 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 51 16 35.56% 11 24.44% 8 17.78% 10 22.22% 45
10 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 41 14 42.42% 5 15.15% 5 15.15% 9 27.27% 33
11 โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 46 10 24.39% 15 36.59% 7 17.07% 9 21.95% 41
12 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 47 8 21.62% 11 29.73% 5 13.51% 13 35.14% 37
13 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 18 5 38.46% 0 0% 4 30.77% 4 30.77% 13
14 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 19 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 6 54.55% 11
15 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
16 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]