หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00 น.
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 10 พ.ย. 2555 09.00-12.00 น.
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215และ 216 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ห้อง เวทีบุษยาภิรมณย์ 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00 ห้องเก็บตัวและสัมภาระ 212
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00 ห้องเก็บตัวและสัมภาระ 214
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 347 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00 ห้องเก็บตัว 345
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 347 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00 ห้องเก็บตัว 345
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 10 พ.ย. 2555 09.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]