ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 76.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 40.66 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 0 เข้าร่วม  

หมายเหตุ : โรงเรียนที่ได้คะแนน 0 เพราะบรรเลงไม่จบเพลง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน