ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94 ทอง 8  
10 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94 ทอง 8  
11 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 94 ทอง 8  
12 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93 ทอง 12  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93 ทอง 12  
15 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง 12  
16 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 92 ทอง 16  
17 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 92 ทอง 16  
18 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 92 ทอง 16  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 92 ทอง 16  
20 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 92 ทอง 16  
21 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91 ทอง 21  
22 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน