ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 96.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนระโนด สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.83 ทอง 6  
8 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนดรุณวิทยาพังงา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.17 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.67 ทอง 12  
15 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.83 ทอง 15  
17 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.83 ทอง 15  
18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 83.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.51 ทอง 20  
21 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83.17 ทอง 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82.33 ทอง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน