ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93 ทอง 6  
10 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 93 ทอง 6  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 93 ทอง 6  
12 โรงเรียนชะอวดวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 92 ทอง 12  
15 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92 ทอง 12  
16 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 91 ทอง 16  
17 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 91 ทอง 16  
18 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91 ทอง 16  
19 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 91 ทอง 16  
20 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง 20  
22 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90 ทอง 20  
23 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน