ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนพันธศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.67 ทอง 4  
7 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.67 ทอง 4  
8 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนพรศิริกุล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน