ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 59 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนตากใบ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59 เข้าร่วม 18  
23 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 59 เข้าร่วม 18  
24 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 59 เข้าร่วม 18  
25 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 59 เข้าร่วม 18  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59 เข้าร่วม 18  
27 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59 เข้าร่วม 18  
28 โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59 เข้าร่วม 18  
29 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 59 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน