ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดาราสมุทร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดรุโณทัย สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนสุไหงโก-ลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70 เงิน 5  
8 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 70 เงิน 5  
9 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 65 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 60 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 52 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 51 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 51 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 51 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 50 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน