ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.9 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.7 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85.7 ทอง 11  
13 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.9 ทอง 16  
17 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 84.2 ทอง 17  
19 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.5 ทอง 20  
21 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83.4 ทอง 21  
22 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.7 ทอง 22  
23 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.4 ทอง 23  
24 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ ก้องอนุสรณ์" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 72.4 เงิน 25  
26 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 71.4 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน