ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองเเดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 82.36 ทอง 4  
5 โรงเรียนแหลมราษฎรบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80.28 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์35 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 76.43 เงิน 6  
7 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 69.31 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68.36 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 66.44 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63.51 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63.12 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 51.84 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 51.45 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 50.83 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 50.7 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 49.12 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 46.62 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 39.19 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 39.09 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 38.56 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 33.74 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 29.86 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 28.98 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 27.28 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 16 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน