ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 72.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 71.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 68.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 46 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 44 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 40 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 39 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 36 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 35 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 31 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 27 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 27 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 26 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 22 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 21 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 14 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน