ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 65.2 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 63.2 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 61.2 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 55.2 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 55 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 53.2 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 52 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 52 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 52 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 51.2 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนจันทร์ประภัสสรณ์อนุสรณ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 50 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนสุไหงโก-ลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 50 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน