ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนตะแพนพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 51 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 50 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 48 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 47 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 47 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 47 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 46 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 44 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 44 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 42 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 42 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 40 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 40 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนสุไหงโก-ลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 39 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 32 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน