ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 92.166 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 89.166 ทอง 4  
5 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88.833 ทอง 5  
6 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 88.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยยอด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 87.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87.166 ทอง 9  
10 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.666 ทอง 10  
11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 86.666 ทอง 10  
12 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.666 ทอง 10  
13 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนตรังวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.833 ทอง 14  
15 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 85.333 ทอง 15  
16 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.833 ทอง 17  
18 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.333 ทอง 18  
19 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83.333 ทอง 19  
20 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.833 ทอง 22  
23 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 82.666 ทอง 23  
24 โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 82.333 ทอง 24  
25 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 82.166 ทอง 25  
26 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.666 ทอง 26  
27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 81.666 ทอง 26  
28 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80.333 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน