ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 73 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอบจ.กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 66 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 64 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนตะแพนพิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 58 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 57 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 57 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 54 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 53 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 49 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 48 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 43 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 39 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน