ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.5 ทอง 7  
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.5 ทอง 7  
10 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86.5 ทอง 7  
11 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 85.5 ทอง 12  
14 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.5 ทอง 16  
18 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83.5 ทอง 19  
20 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.5 ทอง 19  
21 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 81.5 ทอง 22  
23 โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80 ทอง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน