ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62.67 ทองแดง 9  

หมายเหตุ : หมายเหตุ อันดับที่ 3 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อันดับที่ 4 โรงเรียนพนมเบญจา อันดับที่ 9 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ไม่ได้สิทธิ์ในการแข่งขันระดับประเทศ เนื่องจากไม่ได้ส่งเค้าโครงไปที่สำนักนวัตกรรม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน