ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 63 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 60 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 57 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 49 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเวียงสระ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 49 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) - -  
19 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  
20 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  
21 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) - -  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) - -  
23 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) - -  
24 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  
25 โรงเรียนสุไหงโก-ลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน