ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัษฎา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 71 เงิน 5  
7 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสุไหงโก-ลก สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68.5 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 63.5 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 63.5 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนธารโตวัฒฑนวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 54.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 54.5 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 52.5 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 50.5 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 48 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 39.5 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 38.5 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) - -  
27 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน