ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 83.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 81.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 79.34 เงิน 8  
9 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79.34 เงิน 8  
10 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนท่าชนะ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 74.34 เงิน 13  
14 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 74.34 เงิน 13  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 74.34 เงิน 13  
16 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73.34 เงิน 18  
19 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 71.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 59.67 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน