หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000362 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 4 7 5
2 000365 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 4 10 8
3 000367 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 10 18 13
4 000366 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 6 22 12
5 000363 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 18 71 33
6 000359 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 12 26 19
7 000357 โรงเรียนบ้านนาสาร 29 125 56
8 000368 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 5 1
9 000361 โรงเรียนพระแสงวิทยา 16 51 26
10 000358 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 14 39 20
11 000475 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 1 1 0
12 000360 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 8 19 13
13 000364 โรงเรียนเวียงสระ 31 104 54
รวม 154 498 260
758

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]