หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000198 โรงเรียนกระบุรีวิทยา 19 67 31
2 000197 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 8 53 17
3 000199 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 14 25 17
4 000194 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 59 113 89
5 000196 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 4 10 5
6 000195 โรงเรียนสตรีระนอง 26 106 36
7 000200 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
8 000304 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 3 6 5
9 000303 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์38 3 5 3
รวม 136 385 203
588

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]