หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000373 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 55 178 80
2 000374 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ 7 8 7
3 000377 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 6 18 10
4 000376 โรงเรียนสตรียะลา 25 71 44
5 000375 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 9 37 12
6 000379 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 5 10 8
รวม 107 322 161
483

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]