หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000393 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 7 13 10
2 000383 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 7 9 7
3 000390 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 9 17 13
4 000394 โรงเรียนสะนอพิทยาคม 10 26 16
5 000392 โรงเรียนแม่ลานวิทยา 10 20 11
6 000391 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 26 60 35
รวม 69 145 92
237

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]