หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000420 โรงเรียนกันตังพิทยากร 26 112 47
2 000421 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 10 17 12
3 000423 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 5 17 10
4 000425 โรงเรียนรัษฎา 20 75 31
5 000426 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 4 44 7
6 000427 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1 1 1
7 000428 โรงเรียนวังวิเศษ 15 47 22
8 000429 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 6 16 7
9 000430 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 5 13 9
10 000431 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 9 32 13
11 000432 โรงเรียนห้วยยอด 17 43 25
12 000422 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 25 66 38
13 000424 โรงเรียนประชาวิทยา 4 16 9
14 000433 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 1 1
รวม 148 500 232
732

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]