หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 5 ห้อง 513-515 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 5 ห้อง 513-515 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 5 ห้อง 513-515 21 ธ.ค. 2555 08.30-12.00
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 5 ห้อง 513-515 21 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ห้องโสตเก่า ห้อง ห้องโสตใหม่ 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ห้องโสตเก่า ห้อง ห้องโสตใหม่ 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ห้อง 732-734 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ห้อง 732-734 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ห้อง 413-414 21 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมมะฮอกกานี ห้อง หอประชุมมะฮอกกานี 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมมะฮอกกานี ห้อง หอประชุมมะฮอกกานี 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ห้อง 413-414 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ห้อง 413-414 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 5 ห้อง 535-536 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ห้อง 535-536 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]