หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ห้อง ค่ายลูกเสือชั่วคราว 19 ธ.ค. 2555 08.30-12.00
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ห้อง ค่ายลูกเสือชั่วคราว 20 ธ.ค. 2555 08.30-10.30
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา ห้องศูนย์ฯเศรษฐกิจพิเพียง ห้อง ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา ห้องศูนย์ฯเศรษฐกิจพิเพียง ห้อง ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 20 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคารศรีสุนทร ห้อง ห้องเติมฝัน อาคารศรีสุนทร 19 ธ.ค. 2555 09.00-15.00
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคารศรีสุนทร ห้องเติมฝัน ห้อง ห้องเติมฝัน อาคารศรีสุนทร 20 ธ.ค. 2555 09.00-15.00
-
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมมะฮอกกานี ห้อง หอประชุมมะฮอกกานี 21 ธ.ค. 2555 08.00-16.00 08.00-08.30 ลงทะเบียน 08.30-09.00 กรรมการชี้แจงกฎกติกาการแข่งขัน 09.00-09.45 เกมที่ 1 09.45-10.30 เกมที่ 2 10.45-11.30 เกมที่ 3 11.30-12.15 เกมที่ 4 13.15-14.00 เกมที่ 5 14.15-15.00 เกมที่ 6 (King of the hill) 15.15-16.00 ชิงชนะเลิศ 1 เกม/เกมที่ 7 (
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมมะฮอกกานี ห้อง หอประชุมมะฮอกกานี 21 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมมะฮอกกานี ห้อง หอประชุมมะฮอกกานี 21 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมมะฮอกกานี ห้อง หอประชุมมะฮอกกานี 21 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมมะฮอกกานี ห้อง หอประชุมมะฮอกกานี 21 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมมะฮอกกานี ห้อง หอประชุมมะฮอกกานี 21 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมมะฮอกกานี ห้อง หอประชุมมะฮอกกานี 21 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมมะฮอกกานี ห้อง หอประชุมมะฮอกกานี 21 ธ.ค. 2555 08.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]