หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000063 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 6 17 10
2 000051 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 4 4 4
3 000060 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 3 6 5
4 000056 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 2 3 2
5 000059 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 2 4 2
6 000048 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 32 100 45
7 000050 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 1 2 2
8 000061 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 21 100 48
9 000049 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 12 27 22
10 000062 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 10 20 12
11 000053 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 4 7 6
12 000064 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 1 1 1
13 000054 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 6 46 16
14 000057 โรงเรียนหนองไผ่ 41 166 66
15 000058 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 9 22 13
16 000055 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1 5 2
17 000052 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 5 87 21
18 000066 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 3 5 3
19 000070 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 2 3 2
20 000077 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 3 5 4
21 000069 โรงเรียนอุดมวิทยา 3 5 4
รวม 171 635 290
925

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]