หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000008 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 2 4 3
2 000009 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 9 48 22
3 000010 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 2 2 2
4 000011 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 2 5 4
5 000002 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 57 146 86
6 000004 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1 8 3
7 000005 โรงเรียนเนินพิทยาคม 2 17 5
8 000006 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1 1 1
9 000003 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 43 116 74
10 000020 โรงเรียนวัชรชัย 5 7 7
11 000021 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 14 31 16
12 000016 โรงเรียนเสรีศึกษา 9 74 24
13 000013 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 3 8 5
14 000012 โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา 6 21 11
15 000014 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 10 30 21
รวม 166 518 284
802

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]