หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000374 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 31 90 51
2 000375 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 3 33 9
3 000371 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 24 75 35
4 000373 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 9 7
5 000376 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 32 105 64
6 000377 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 19 62 29
7 000372 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 25 143 51
8 000378 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 3 6 5
รวม 143 523 251
774

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]