หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000364 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 15 24 22
2 000360 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 9 21 15
3 000346 โรงเรียนนครสวรรค์ 62 182 96
4 000350 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 12 55 19
5 000351 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 1 3 1
6 000365 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 4 17 7
7 000356 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 8 16 8
8 000354 โรงเรียนพระบางวิทยา 7 19 13
9 000369 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 4 7 4
10 000347 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 26 144 54
11 000348 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 2 2 2
12 000366 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1 6 3
13 000361 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 6 12 8
14 000362 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 2 16 4
15 000358 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1 2 2
16 000368 โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ 5 8 8
17 000353 โรงเรียนโกรกพระ 10 37 18
18 000370 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 3 57 6
รวม 178 628 290
918

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]