หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000532 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 5 13 6
2 000533 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 9 58 17
3 000534 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 6 13 11
4 000535 โรงเรียนพญาเม็งราย 15 34 10
5 000536 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 4 6 4
6 000539 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 31 14
7 000540 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 26 100 37
8 000542 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 49 159 78
9 000543 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 16 62 27
10 000544 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 10 22 12
11 000546 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 10 16 9
12 000537 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 8 12 8
13 000541 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 8 12 10
14 000538 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 0 0 0
15 000545 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 0 0 0
รวม 177 538 243
781

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]