หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000454 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 21 45 21
2 000455 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 3 7 5
3 000456 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 8 50 17
4 000457 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 52 216 79
5 000460 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 46 193 67
6 000461 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 4 6 4
7 000462 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 3 14 2
8 000465 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 4 5 5
9 000466 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 31 53 35
10 000467 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 2 6 2
11 000453 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 8 1
12 000458 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 4 5 4
13 000459 โรงเรียนสันติวิทยา 4 26 6
14 000464 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 4 8 4
15 000463 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 10 30 11
รวม 197 672 263
935

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]