ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 92.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.1 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.1 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.1 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 80.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.3 ทอง 11  
12 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน