ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน