ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 69 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) - -  

หมายเหตุ : คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ผ่านรอบสอง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน