ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61.67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน