ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 5  
7 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 5  
8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 56 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน