ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 89.33 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน