ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 81.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.5 ทอง 7  
9 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน