ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูิทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.67 เงิน 6  
8 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.32 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน