ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 57 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 51 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 48 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 47 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 44 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 41 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 36 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 5 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน