ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 34 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 23 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 23 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 23 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 22 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 12 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 12 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 12 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 12 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 12 เข้าร่วม 9  
14 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 12 เข้าร่วม 9  
15 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 12 เข้าร่วม 9  
16 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 11 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 3 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 1 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 1 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 1 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 1 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 1 เข้าร่วม 18  
23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 1 เข้าร่วม 18  
24 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 1 เข้าร่วม 18  
25 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 1 เข้าร่วม 18  
26 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 1 เข้าร่วม 18  
27 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน