ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 54 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 45 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 41 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 40 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 37 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 35 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 35 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 29 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 17 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 15 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 15 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 10 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 5 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 5 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 2 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนนนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน