ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนญาณสังวร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.1 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 84.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน