ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 40 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 40 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 40 เข้าร่วม 5  
9 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 30 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 20 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 10 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 10 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน